pajala begravningsbyrå - Begravningsbyrå i Pajala Kommun

Hur gör jag nu?

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det naturligt att man känner sig vilsen, osäker och frågorna är många.
Den som just har mist en nära vän eller anhörig behöver mycket hjälp och stöd från sin omgivning. Jag finns till hands när Du/Ni behöver stöd och hjälp med allt som måste ordnas. Så tveka inte att kontakta mig på begravningsbyrån vad Du/Ni än vill ha hjälp med och vilka frågor Du/Ni än har.

Skriv ner alla frågor, idéer och tankar du har inför besöket hos mig som du inte vill glömma. Ingen detalj är för liten eller märklig när du skall till att planera inför en personlig begravning.

Ta det lugnt och ta den tid Du behöver för att känna att besluten du tar verkligen är Dina egna.
Om det finns barn och ungdomar i familjen är det viktigt att de får vara delaktiga under hela denna process. Det är lika viktigt för dem som för en vuxen att få känna delaktighet i vad som sker.
Ett barn som med egna ögon får se vad som hänt och som får ärliga svar på sina frågor har en annan beredskap inför begravningen än ett barn som har hållits utanför.
Fantasin är ofta mycket värre än verkligheten.

Det finns en bra bok på byrån att köpa eller låna, som heter Vad händer när någon dör? - En bok för barn om döden och begravningar. Den är ett bra redskap om man tycker att det är svårt att prata med barnen.

Vid besöket på begravningsbyrån är det många frågor att ta ställning till:
- Kista/Urna
- Bisättning (Ulosveisu)
- Kistläggning /svepning- Personliga kläder eller vit svepdräkt?
- Vem av er anhöriga skall vara kontaktperson till begravningsbyrån?
- Bouppteckning – Mer information finner ni på begravningsbyrån eller hos Skatteverket.

Om så önskas kan jag hjälpa till med frågor som:

- Tillhörig i Svenska kyrkan? Eller något annat?
- Borgerlig eller kyrklig begravning?
- Skall det vara en öppen begravning där alla som vill får komma eller en mindre akt inom familjen?
- Jord- eller kremationsbegravning?
- Gravplats- familjegrav, ny jordgrav, askgravlund eller minneslund?
- Psalmer, musik, solosång

Dödsbeviset som skickas till skattemyndigheten görs av ansvarig läkare vid dödsfallet.
Därefter meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, bank, försäkringsbolag, kommun och landsting.

Om den avlidne vårdades på sjukhus eller vårdhem skall tillhörigheter hämtas där. Ta i så fall kontakt med vårdenheten.
När en person avlider hissar man flaggan på halvstång antigen på dödsdagen eller dagen efter samt på begravningsdagen.

Om den avlidne saknar egna medel till begravningskostnader finns ekonomiskt bistånd att söka hos kommunen – Dödsboanmälan.
Kontakta Socialnämnden i den kommun som den avlidne är skriven i för mer information.